Školní výlet

[středa, 20. červen 2007]

V úterý, 19. června 2007, jsme se společně s dětmi a několika maminkami vydali na výlet do Pičína u Příbrami do „Pohádkové země“. A že ta země byla vskutku pohádková jsme objevili hned u vstupu, kde nás vítali první skřítkové a dále pak po celé zahradě, kde je každý koutek využit pro volný pohyb i odpočinek dětí mezi skřítky, ve stínu pod košatými stromy.

Svět skřítků a pohádkových postav nás poté pohltil v celém domku paní Klimtové. Volně jsme se mohli pohybovat, prohlížet si všechny vystavené exponáty a hlavně vše v klidu, dobré pohodě a s pocity velkého nadšení.

Na závěr našeho pobytu nás čekalo milé překvapení – bylo zde pro nás připraveno divadelní představení, kde paní Klimtová hrála hodnou a milou „ježibabu“. Představení bylo veselé, děti po celou dobu byly zapojeny do činnosti, zpívaly, odpovídaly na otázky a dobře se bavily.

Do školy jsme si dovezli i dárky v podobě kreslených písniček.

Byl to skutečně hezký den. Děti, učitelky i maminky byly spokojené a nezbývá než každému doporučit navštívit s dětmi tuto „Pohádkovou zemi“

Eva Beránková - ředitelka školyVycházka k Dobré vodě

[neděle, 17. červen 2007]

Dalším turistickým pochodem se děti společně se svými učitelkami seznámily s památným místem - studánkou „Dobrá voda“ v lese „Štědrý“. Cestou plnily úkoly „kouzelné babičky“, která pro ně připravila celou trasu. Úkoly děti zvládaly velice dobře a poté se přiblížila nejtěžší část – výšlap do velikého kopce a cíl našeho pochodu. Zde se zprvu všichni nejdříve s chutí napily ze studánky a šli hledat kouzelnou babičku, která jim za odměnu napověděla, kde mají hledat vzácný poklad.

Poklad našli kluci velice brzy, ale rozbalovat jej mohli až po svačince, protože se většině už ozývala bříška hladem. Buřtíky byly snědeny, poklad otevřen, děti si v lese pohrály a pak už jen opět následovala cesta zpět do mateřské školy. Ale tentokrát už nožky opravdu bolely.

Eva Beránková - ředitelka školyTuristická vycházka

[neděle, 10. červen 2007]

V pátek, 8. června 2007 se naše děti za překrásného počasí vydaly na turistický pochod k vrčeňskému památnému místu a zároveň ke kulturní památce – kapli sv. Vojtěcha v lese „Chlumci“.

V rámci projektu „Poznáváme své okolí“ děti šly po stopách sv. Vojtěcha, který na tomto místě při své pouti odpočíval a na jehož památku byla kaple v lese vystavěna.

Na místě samém děti posvačily, prohlédly si malým okénkem dveří i vnitřní prostory kaple a na závěr si upekly těstovinového hada, který jim evidentně chutnal.

Po malém odpočinku a hrách se odebraly zpět do školky.

A jaké byly zážitky? Vskutku zajímavé. Děti byly spokojené a na jejich otázky, kdy zase půjdeme na to krásné místo v lese, jsme jako učitelky nestačily odpovídat.

Když ne dříve, tak za rok určitě. Vždyť u nás je tak krásně!

Eva Beránková - ředitelka školyDětský den

[sobota, 2. červen 2007]

Ve dnech 31. 5 - 1. 6 2007 probíhaly v naší škole opět po roce oslavy svátku našich dětiček. První den dopoledne se konaly sportovní hry, odpoledne pak vycházka do přírody, která se protáhla až do večerních hodin. Více...31. 5. 2007 se v naší škole konaly 1. Sportovní hry mateřských škol. Cílem tohoto projektu je vést děti od nejnižšího věku ke sportu, učit myšlence FAIR PLAY a předat dětem základní informace o sportu a olympionismu. Více...Úspěchy našich dětí

[pátek, 11. květen 2007]

Krásné ocenění od Krajského úřadu Plzeňského kraje, odboru školství, mládeže a sportu získala naše žačka Adélka P ř í h o d o v á ze Srb. Více...Besídka pro maminky

[pátek, 11. květen 2007]

Ve čtvrtek, 10. května 2007 se uskutečnila opět po roce v naší škole besídka pro maminky k jejich svátku. Děti z obou tříd – „Včeličky“ i „Medvíďata“- přednesly a zazpívaly svým maminkám pěkné básničky, písničky a předaly jim dárečky, které si pro ně připravily v mateřské škole. Radostnou atmosféru umocňovala velká účast přihlížejících. Více...Beseda v MŠ s Policií ČR

[středa, 18. duben 2007]

V pondělí 16. dubna 2007 se uskutečnila v naší škole velice zajímavá beseda s paní nprap. Mgr. Pavlou Soukupovou, tiskovou mluvčí PČR, Okresního ředitelství Plzeň – jih. Více...Dne 11. dubna 2007 se naše děti z mateřské školy společně s paní učitelkami a některými rodiči vydali, tentokrát vláčkem, do Blovic na prohlídku muzea. Paní průvodkyně, která profesionálně přizpůsobila výklad a celou prohlídku věku a chápání předškolních dětí, nás provedla expozicí lidové architektury, lidové tvorby a života na venkově a ukázala dětem kroje a obleky, které lidé dříve používali. Více...Plavecký výcvik

[sobota, 14. duben 2007]

V období od 13. února do 10. dubna 2007 navštěvovalo 28 našich dětí plavecký výcvik na základě smlouvy s Plaveckou školou STARZ Strakonice. Tento výcvik se konal v plaveckém bazénu v Horažďovicích vždy v úterý, po dobu devíti týdnů. Více...Vítání občánků

[neděle, 8. duben 2007]

Děti z naší mateřské školy přivítaly 24. března 2007 čtyři nové občánky v obřadní síni OÚ Vrčeň. Krásné a dojemné pásmo básní, písní a ukolébavek přednesli Deniska Eichlerová, Jiřík Hejda, Adélka Příhodová, Lukášek Kašpar a Ondrášek Maršalík. Více...Otevírání zahrady

[středa, 4. duben 2007]

Děti řehtačkami probudily jaro a otevřely zahradu. Stalo se tak ve středu 4. dubna za velké účasti rodičů, přátel naší školy a veřejnosti. V krásných lidových krojích, které jim přichystaly maminky, předvedly své pásmo básní a písní s jarní tématikou a poté následovala „hodovačka“, při níž chlapci s pomlázkami pěkně prohnali děvčata po zahradě. Ti také svými řehtačkami doplnili přednes básní k probouzení jara a Adélka, Jiřík a Pepíno zahráli na flétničky krásnou jarní písničku. Zahrada a stromečky byly vyzdobeny ve velikonočním stylu a všichni zakončili slavnost tradičně opékáním buřtů. Více...Strana 50 z 52
«« « 46 47 48 49 50 51 52 » »»
Projekt tvořivá škola Banner Se Sokolem do života Banner Celé Česko čte dětem Banner