Mimořádné opatření

[pátek, 18. září 2020]

Vážení rodiče,

od 10. 9. 2020 je povinnost nosit roušku ve vnitřních prostorách naší mateřské školy. MZČR vydalo a zveřejnilo "Mimořádné opatření" platné od 10. 9. 2020 do odvolání. Povinnost nosit roušku, kterou stanovilo tímto  opatřením MZČR  se vztahuje na rodiče a jiné osoby doprovázející vaše děti v prostorách MŠ. Dále se vztahuje na všechny případné návštěvy. Děti, které jsou v MŠ zapsané, tuto povinnost nemají.

Tyto informace jsou platné do odvolání. Prosím, sledujte aktuální situaci ve zpravodajství.

Přeji Vám hezké dny. 

Renáta Šustrová - ředitelka MŠ VrčeňLogopedický screening v MŠ

[středa, 9. září 2020]

Vážení rodiče,

dovoluji si Vás informovat o ambulanci klinické logopedie, která se nachází ve zdravotním středisku v Nezvěsticích. Logopedická péče je zaměřena na diagnostiku a terapii poruch komunikace dětí a dospělých.

Paní logopedka nabízí jednorázový logopedický screening, který by proběhl v naší mateřské škole.

Screening je pouze pro děti, které ještě nedochází ke klinickému logopedovi.

Toto vyšetření není hrazeno zdravotními pojišťovnami, cena sreeningu je 100,-Kč/dítě.

Pokud budete mít o vyšetření zájem, oznamte to ve svých třídách paní učitelkám.

Podrobnosti lze nalézt na webových stránkách: www.logosmisou.czInformační schůzka rodičů přijatých dětí pro školní rok 2020/2021 se bude konat ve čtvrtek 18. 6. 2020 od 16:00 hod. ve třídě u medvídků.

Těšíme se na setkání.

Renáta Šustrová, ředitelka školyOBNOVENÍ PROVOZU MATEŘSKÉ ŠKOLY

[pondělí, 11. květen 2020]

Vážení rodiče, mateřská škola bude otevřena od 25. 5. 2020. Prostudujte si, prosím, podmínky provozu mateřské školy (ke stažení-ostatní), které je nutno dodržovat! Zároveň bude nutné při příchodu do mateřské školy doložit podepsané čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového onemocnění a osoby s rizikovými faktory (ke stažení-ostatní). U dětí, které trpí alergií, je nutné donést potvrzení od lékaře, že je dítě léčeno alergologem (trpí alergií s projevy rýmy a kašle). Bez této zprávy není  možné dítě přijmout do kolektivu, pokud bude vykazovat projevy rýmy a kašle.


Více...Vážení rodiče, po rozkliknutí naleznete  na přiloženém plakátku  podrobné informace k zápisu dětí pro školní rok 2020 - 2021.


Více...


Zápis dětí do mateřské školy pro školní rok 2020 - 2021 Zvětšit obrázek

Vážení rodiče, oznamujeme Vám, že zápis do Mateřské školy Vrčeň pro školní rok 2020/2021 bude probíhat v termínu od 2. května 2020 do 16. května 2020. V souvislosti s vyhlášením nouzového stavu COVID-19, budou bližší informace včas upřesněny. 

Více...Žádost o ošetřovné

[úterý, 31. březen 2020]

Vážení rodiče, pokud jste žádali o ošetřovné o dítě z důvodu uzavření školy, je třeba abyste si nyní na konci měsíce vyplnily tiskopis "Výkaz péče o dítě z důvodu uzavření výchovného  zařízení" a odevzdali ho svému zaměstnavateli. Výkaz naleznete na stránkách eportal.cssz.cz (tiskopisy pro pojištěnce)

Více...Vážení rodiče, informace o zápisu do ZŠ Vrčeň jsou zveřejněny na webových stránkách školy - www.zs.vrcen.cz. 

Přeji Vám klidné dny.

Renáta Šustrová

Více...Rozhodnutí o přerušení provozu MŠ

[pátek, 13. březen 2020]

Vážení rodiče, v souvislosti s nepříznivým vývojem epidemiologické situace ve výskytu onemocnění COVID-19 bude mateřská škola od 16. 3. 2020 uzavřena. Podrobnějsí informace naleznete na přiloženém plakátku.


Více...


Rozhodnutí o přerušení provozu MŠ Zvětšit obrázek

Vážení rodiče, od 11. 3. 2020 přijímá naše mateřská škola následující preventivní opatření. Informace naleznete na přiloženém plakátku.

Více...


PREVENTIVNÍ OPATŘENÍ MŠ V SOUVISLOSTI S KORONAVIREM!!! Zvětšit obrázek

PROPOJUJEME GENERACE

[středa, 26. únor 2020]

Vážení rodiče a přátelé školy, 

obracíme se na Vás s prosbou. 

Plzeňský deník vyhlásil soutěž "PROPOJUJEME GENERACE", do které se přihlásil Domov pro seniory Vlčice, kam jezdíme s dětmi pravidelně vystupovat. Společně strávené chvíle dělají radost nám, dětem i klientům domova. 

Jedná se o projekt, díky kterému dostane Domov pro seniory Vlčice finanční dar na realizování společného tvoření dětí s klienty v domově. Děti budou vyrábět z keramické hlíny výrobky, rozvíjet svoji tvořivost a kreativitu. 

K tomu aby mohl být projekt realizován potřebujeme Vaši pomoc. Proto prosíme o hlas pro Domov seniorů Vlčice.  Hlasovat můžete do 1.3.2020, každých pět minut. 

Hlasovat můžete zde: https://plzensky.denik.cz/zpravy_region/vyzva-pro-ctenare-hlasujte-kdo-na-plzensku-dostane-financni-dar-20200216.html

Děkujeme za Vaši pomoc, doufáme, že se nám  společnými silami podaří projekt, který bude radostí pro děti i klienty domova, vybojovat!!!


Více...Informace k plaveckému výcviku 2020

[úterý, 25. únor 2020]

Vážení rodiče,

ve třídách jsou přihlašovací archy na plavecký kurz. Prosím, na plavecký kurz přihlašujte děti nejpozději do 20. 3. 2020. Kurz bude zahájen 31. 3. 2020. Jezdit budeme každé úterý, celkem 10x, až do 2. 6. 2020. V letošním školním roce vybíráme zálohu ve výši 2. 000,- Kč (zde je zahrnuta doprava autobusem, pronájem bazénu a výuka plavání, cena za pronájem bazénu a výuku plavání je 100,- Kč na žáka/lekce). Tato záloha bude každému vyúčtována po skončení plaveckého kurzu. Zálohu uhraďte nejpozději do 27. 3. 2020.

Renáta Šustrová 

Více...


Informace k plaveckému výcviku 2020 Zvětšit obrázek

Strana 1 z 19
1 2 3 4 5 » »»