Svatováclavský týden u Včeliček

[čtvrtek, 25. říjen 2018]

28. září si naše Země připomíná dobré skutky a zásluhy patrona naší země - Svatého Václava a Den české státnosti. Ve třídě „Včeliček“ jsme si tento významný den připomněli formou projektového týdne. Paní učitelka přečetla dětem Legendu o Svatém Václavu, který nakonec děti v naší školce navštívil a vyprávěl jim o svém životě. V průběhu týdne si děti vytvářely korunu Svatého Václava, chlapci si vyráběli meče a děvčata pekla svatováclavské koláčky. Děti si také vyzkoušely „svatováclavskou jízdu na koni“. Vyvrcholením celého týdne byla cesta za pokladem, na jejímž konci čekal děti sám Svatý Václav, který jim předal poklad. Pro všechny byl tento týden velkým prožitkem a všichni si odnášeli spoustu zážitků, které můžete shlédnout v naší fotogalerii.Noční pobyt předškoláků v MŠ

[úterý, 30. květen 2017]

bližší info viz.plakátek


Noční pobyt předškoláků v MŠ Zvětšit obrázek

Co nás čeká v červnu 2017

[úterý, 30. květen 2017]

najdete na přiloženém plakátku


Co nás čeká v červnu 2017 Zvětšit obrázek

Vycházka do lesa za zvířátky

[pátek, 30. leden 2015]

Každým rokem v zimě pravidelně chodíme do přírody a do lesa za zvěří. Nezapomínáme na ni v době, kdy mají nedostatek potravy. Proto jí nosíme do krmelce různé dobrůtky. To co má zvěř ráda. Přitom si vyprávíme jaká zvěř ke krmelci chodí, pozorujeme a poznáváme jejich stopy a také nasloucháme zvukům lesa. Jsou to krásné vycházky. :-) Více...


Vycházka do lesa za zvířátky Zvětšit obrázek

Karneval na ledě

[pátek, 30. leden 2015]

I v letošním roce nám manželé Monika a Roman Skalovi zajistili pro děti bruslení na Zimním stadionu v Klatovech. Pro všechny to byl opět krásný sportovní zážitek. Jak děti bruslí je vidět z fotografií. Jsou velice učenlivé a velice je tento sport baví. Závěrečné bruslení pojaté jako karneval na ledě byl ovšem jedinečný. Monika a Roman přichystali pro děti úžasné soutěže, závody a na závěr pak vyhodnocení s odměnami. Medaile za skvělé výkony, diplomy a pamlsek si děti odvážely s nadšením z ledové plochy do šaten. Moniko, Romane, děkujeme! Byli jste báječní, byli jste skvělí. :-) Více...


Karneval na ledě Zvětšit obrázek

Pyžamový bál v MŠ

[pátek, 30. leden 2015]

Tanec, hry, zábava, soutěže, pamlsek a krásné dekorace, provázely děti celým pyžamovým bálem, který zařazujeme každým rokem do programu akcí z důvodu jeho oblíbenosti u dětí. Letos se uskutečnil ve středu, 21. ledna 2015. :-) Více...


Pyžamový bál v MŠ Zvětšit obrázek

Pokyn ministerstva školství k problému výskytu vši dětské - viz. obrázek a dále tento pokyn naleznete na našich stránkách v odkazu - Ke stažení, sekce - Ostatní. Eva Beránková, ředitelka školy Více...Plán akcí na květen 2014

[pátek, 2. květen 2014]

Plán akcí na květen 2014 bude doplněn o termín keramiky pro děti a dále pak o termín fotografování dětí na tablo a společných fotografií tříd. V programu může dojít i ke změnám. Sledujte proto naše web. stránky. Děkuji a srdečné pozdravy všem vám posílám. Eva Beránková :-) Více...


Plán akcí na květen 2014 Zvětšit obrázek

Včelky na vycházce

[neděle, 27. duben 2014]

Krásné, motivující a inspirující vycházky přírodou využívají Včeličky od prvních hezkých jarních dnů ke svým činnostem. E.B. Více...Na Zelený čtvrtek v zeleném

[neděle, 27. duben 2014]

Na Zelený čtvrtek se paní učitelky s dětmi domluvily, že všichni přijdou oblečeni do školky tak, aby součástí byla zelená barva. Podařilo se a bylo to moc hezké. Paní učitelky na tak hezkém a novém nápadu postavily celý vzdělávací program dne, dokonce i včetně vycházky. Velice hezký nápad. Moc chválím. E.B. Více...Velikonoční dílna u Včeliček

[neděle, 27. duben 2014]

I  letos, v týdnu před velikonočními svátky, se sešli rodiče se svými dětmi ve třídě u Včeliček i ve třídě u Medvídků. Rodiče si s dětmi vyráběli z připravených materiálů různé velikonoční dekorace a tak společně všichni prožili krásné odpoledne. E.B. Více...Vynášení Morany ze vsi 2014

[pátek, 25. duben 2014]

Krásně a v pohádkovém námětu měly děti připravenou tradici vynášení Morany, zimy ze vsi. Společně si vyrobily netradiční Moranu, (to, aby i rybky v řece se dobře měly) a s vodníkem a vílami pak plnily i zajímavé úkoly. Když Morana odplula, pokračovaly děti krásnou vycházkou s vodníkem a vílami přírodou, hledaly barevné fáborky, které vodník cestou ztrácel vždy s nějakým úkolem pro děti. Tato zábavná vycházka vyvrcholila v lese, kde byl ukrytý v krásné truhle poklad. To bylo radosti. Poklad si děti odnesly zpět do školky a na zahradě  pak vodník všechny děti za plnění úkolů odměnil. Nadšení dětí z tak krásného dopoledne umocnila návštěva rodičů dětí na odpolední zahradní slavnosti, kde bylo při té příležitosti pro rodiče připraveno paní učitelkami jarní vystoupení dětí s písněmi, básněmi a tanečky a poté očekávané první jarní opékání buřtíků. To byla mňamka. Poděkování patří všem rodičům, že přišli na školní akci, paní učitelkám za náročnou přípravu  a všem zaměstnancům školy za pomoc při přípravě a asistenci při akci. Atmosféra této akce vyzařuje z přiložených fotografií. Odpolední akce je v předcházejícím bloku - Otevírání zahrady. Děkuji všem! Eva Beránková Více...Strana 1 z 52
1 2 3 4 5 » »»