Mateřská škola Vrčeň

Mateřská škola Vrčeň

  • Název školy: Mateřská škola Vrčeň, okres Plzeň – jih, příspěvková organizace
  • Adresa: Vrčeň 137, 335 41 Vrčeň
  • Telefon: Mateřská škola - 378 609 695
    Telefon: Školní jídelna - 378 609 619
  • E-mail: ms@vrcen.cz
  • IČO: 60611898
  • Zřizovatel: Obec Vrčeň
  • Provoz školy: 6:00 – 16:30 hod.
  • Pověřenec pro ochranu osobních údajů:

Ing. Milanem Krabcem

tlf.: +420 705 409 191

e-mail: milan.krabec@seznam.czNáš společný cíl:„Spokojené dítě, spokojený rodič, to vše s láskou, ochotou, dobrou pohodou a vzájemným porozuměním


Mateřská škola Vrčeň, okres Plzeň – jih, příspěvková organizace, byla zřízena Zřizovací listinou č.j. 4/2002 usnesením zastupitelstva obce Vrčeň ze dne 4. 10. 2002 ke dni 1. 1. 2003 a následných dodatků.

Škola sdružuje mateřskou školu s kapacitou 56 dětí a školní jídelnu, u které se kapacita neuvádí. Kromě svého hlavního účelu a předmětu činnosti vyplývajících ze zákonů a vyhlášek o školských zařízeních zabezpečuje škola i doplňkovou činnost podle § 21 zákona 564/1990 Sb., o státní správě a samosprávě ve školství, která není vykonávána na úkor hlavního účelu a předmětu činnosti. Jedná se o hostinskou činnost v souladu se zákonem č.455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, ve znění pozdějších předpisů.

Mateřská škola Vrčeň byla postavena v roce 1984. Je to jednopatrová budova uprostřed velké zahrady. Od 1. 1. 2005 byla škola rozšířena o jednu třídu a tím došlo i ke změně zařazení do sítě škol. Poslední zařazení do sítě škol je z 9. 11. 2004 pod č.j. ŠMS/5613/04 s účinností od 1. 1. 2005.

Mateřská škola Vrčeň je dvoutřídní mateřská škola s celodenním provozem. Třídy i ložnice jsou situovány na jižní straně budovy s výhledem do zahrady.Třídy jsou prostorné, vybavené hračkami, didaktickou technikou i tělovýchovným náčiním. Škola je obklopena velkou zahradou s pískovištěm, sportovními a hracími prvky, kopcem a přírodními koutky pro dětské hry.


Elektronická podatelna

Poslat zprávu
Jméno: !
Váš email: !
Předmět dotazu: !
Dotaz:
Zadejte hlavní město ČR:
Nevyplňujte toto pole:
Projekt tvořivá škola Banner Se Sokolem do života Banner Celé Česko čte dětem Banner