Informace o prominutí úplaty za předškolní vzdělávání (dále jen školné)… změny

Oznámení rodičům:
Ředitelka MŠ může na základě písemné žádosti zákonného zástupce dítěte s n í ž i t výši úplaty za předškolní vzdělávání z důvodu, že dítě nedocházelo do MŠ ani jeden den příslušného kalendářního měsíce, a to na základě řádného zdůvodnění zákonného zástupce nebo na základě potvrzení dětského pediatra o nemoci dítěte.

Po podání písemné žádosti zákonným zástupcem bude vydáno ředitelkou MŠ ROZHODNUTÍ, kterým se snižuje úplata za předškolní vzdělávání.

Ve Vrčeni, dne 1. 9. 2005

Eva Beránková
ředitelka MŠ